Hvordan påvirker IBD seksualitet og samliv?

De fleste som rammes av IBD – enten det er ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom – er unge når de blir syke. Det er derfor naturlig at det dukker opp bekymringer og spørsmål rundt seksualitet og samliv, prevensjon og muligheten for å få barn. Her får du råd og veiledning om slike spørsmål fra sexolog Randi Gjessing og IBD-sykepleier Julie Hellan.

SPESIELT FOR MENN

SPESIELT FOR KVINNER

Referanser:

  1. Kjell-Olav B. Svendsen, Alexander Schultz, «Seksuell dysfunksjon hos menn», Tidsskr Nor Legeforen
    2008;128: 448-52
  2. https://helsenorge.no/sykdom/underliv/ereksjonsproblemer (sist åpnet 03.05.2019)